Over ons

In Kids We Trust !


Bekile Jeugdwerking is een jeugdvereniging die actief participeert in het maatschappelijke leven van kinderen en jongeren. Wij willen kinderen en jongeren helpen bij het vinden van hun plaats binnen onze samenleving. De vereniging wil een toename in participatie aan jeugdwerk van kinderen en jongeren in en rond Brussel teweegbrengen. Wij willen maximale kansen bieden door onderlinge maatschappelijke binding te stimuleren.


Onze geschiedenis

Ons verhaal begint in 2012. 


Bekile Jeugdwerking is een VZW opgericht door een groep animatoren, die in 2012 het jeugdwerk in Brussel wou bevorderen met een eigen visie. In 2011 was Bekile Jeugdwerking een droom, in 2012 een feit.


Al acht jaar lang wordt onze organisatie beheerd door deze gedreven groep vrijwilligers. Met "In Kids We Trust" als slogan en "CONTINUÏTEIT" als motto.

 

2012

2015

2018

2020

Stichting van onze vereniging - eerste activiteiten - eerste kampen

Erkenning door lokale overheden. Jaarwerking, volledig op maat van kinderen en jongeren.

Start tienerwerking, eerste doorstroom van tieners naar vrijwilliger. Meer inspraak en participatie van jongeren in het bestuur.

Uitbreiding, start jeugdhuiswerking & meisjeswerking!

Bekile in cijfers

800

vrolijke jongeren 

50+

actieve vrijwilligers

23

kampen

Imrane Belhadj

Bestuurder

imrane@bekile.be 

Mohamed-Amin El Yazidi

Bestuurder

mohamed-amin@bekile.b

Onze bestuurders

VISIE & MISSIE


INTRODUCTIE

Bekile Jeugdwerking is een jeugdvereniging die actief participeert in het maatschappelijke leven van kinderen en jongeren. Wij willen kinderen en jongeren helpen bij het vinden van hun plaats binnen onze samenleving. De vereniging wil een toename in participatie aan jeugdwerk van kinderen en jongeren in en rond Brussel teweegbrengen. Wij willen maximale kansen bieden door onderlinge maatschappelijke binding te stimuleren.

 


 

Onze werking blijft ervan overtuigd dat jeugdwerking pas jeugdwerking is als het wordt georganiseerd door en voor de jeugd. Wij willen bovendien het vrijwilligerswerk sterk in de kijker zetten. Onze organisatie wordt geleid door jongeren die zelf een rol willen spelen in de invulling van de vrije tijd van kinderen en jongeren. Ze staan mee in voor het uitdenken en leiden van activiteiten die de competenties van jongeren en kinderen versterken.

Door het opnemen van verschillende verantwoordelijkheden doen deze jongeren zelf ervaring op en bevorderen ze hun eigen competenties. Hierdoor worden grenzen constant verlegd.

IN KIDS WE TRUST

Bij Bekile jeugdwerking staat het kind centraal. Om die simpele reden staan al onze financiële en logistieke middelen in het teken van de kinderen die zich in de eerste plaats op hun gemak moeten voelen bij alle activiteiten. Daarin spelen onze vrijwillige begeleiders een heel belangrijke rol.

 

Wij geloven oprecht dat elk individu vrijwilligerswerk zou moeten ervaren. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg van een ander voor ogen. Bekile Jeugdwerking wil hierbij een belangrijke rol spelen en alle betrokkenen helpen hun plaats te vinden in de maatschappij. En daarbij vervult vrijwilligerswerk een cruciale rol.

 

Vrijwilligers vormen de basis van onze organisatie. Door het begeleiden van jongeren zorgen ze zelf voor een doorstroom van die jongeren naar het vrijwilligerswerk. Op die manier kunnen diezelfde kinderen de nodige competenties verwerven om zelf hun weg te vinden in hun maatschappelijke en sociale leven. Op deze manier creëren we een cirkel en blijft onze visie leven doorheen de carrière van de jongeren. Steeds met ons moto "In kids we trust" als rode draad.


Bekile werkt drempelverlagend en is divers


Een van de belangrijkste pijlers waarop onze organisatie steunt is toegankelijkheid en diversiteit. Bekile staat voor het samenbrengen van jongeren uit verschillende sociale achtergronden, levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen om samen met respect voor iedereen te bouwen aan een toekomst met plaats voor de noden van elke individu.

We willen samen met de jongeren onze ervaringen delen en samen nieuwe ervaringen opdoen. Samenwerken aan een hechte maatschappij met een klemtoon op respect, continuïteit, verantwoordelijkheid en inclusiviteit. Bij Bekile willen we werken aan diversiteit, met een open geest en met respect voor wat er binnen en buiten onze beweging allemaal leeft. Door experiment, uitwisseling en samenwerking met anderen leren we bij.

Met respect voor de eigenheid van het individu zoeken we voor elk kind een plek waar hij of zij zich thuis mag voelen. Met kleine daden en een ruime blik streven we naar een maatschappij waar iedereen dezelfde kansen krijgt en iedereen zijn of haar plaats binnen de samenleving met voldoening kan vervullen.


Inspraak & Participatie

Onze jongere vrijwilligers en bestuurders zijn tussen 15 en 29 jaar oud. We tellen momenteel meer dan 50 vrijwilligers, waaronder 20 beleidsvrijwilligers. Zij komen mee nadenken aan onze toekomst, niet enkel
tijdens vergaderingen, maar ook op ons jaarlijks bestuursweekend. Elk van deze vrijwilligers vergadert gemiddeld 8 dagdelen per jaar (AV, RvB en Bestuursweekend niet inbegrepen).


De inspraak van onze beleidsvrijwilligers is verspreid over verschillende organen, zo kun je nadenken aan de interne sfeer en de carrière van onze vrijwilligers. Daarnaast kun je je ook engageren om aan de slag te
gaan met financiën, planning en strategie. Je kunt als jonge vrijwilliger bij Bekile je daarnaast ook inzetten voor communicatie en promotie (website, sociale media beheren etc...).


De AV gebeurde 3 keer in 2019-2020 en is voorgezeten door onze voorzitters . Samen stellen ze de plannen van de RvB voor steeds om inspraak te vragen aan de AV-leden vooraleer dat iets wordt beslist.


Tot slot is er ook het Eliteweekend (of bestuursweekend), een weekend die wij jaarlijks organiseren om ons op vlak van planning voor te bereiden voor het jaar. Maar ook een manier om inspraak te krijgen van zoveel mogelijk vrijwilligers. We denken er dan ook verder dan het volgend jaar en beginnen dit jaar aan het werken aan een meerjarenplan.